Bygging av folkehelsesenter

Bygging av folkehelssenter

Ulvåsen

Ulvåsen

Knyken

Skilek

 Ulvåsen Skilek 

Stadion

Ulvåsen Stadion

Hoppbakker

Ulvåsen Hoppbakker

Våvatnet

Våvatnet

E39 Hemnkjølen

E39 Hemnkjølen

Trondheim havn Orkanger

Vigorkaia

Havn 1

Krankaia

Havn 2

Orkdalsfjorden innseiling

Havn 2

Stenakaia

Havn 2

Thamshavn

Havn 2

Terna

Havn 2

Havn 2

Havn 2

Havn 2

Havn 2

Havn 2