Oppstart av nye kurs

Det er kursstart for nye elever fire ganger årlig, omkring 1. februar, 1. mai, 20. august og 1. november.*

Skoleåret 2019/2020 har vi kursstart og opptak av nye deltakere

 • 19. august 2018 (uke 34)
 • 28. oktober 2018 (uke 44)
 • 20. januar 2019 (uke 4)
 • 20. april 2019 (uke 17)

Påmelding skjer i perioden før oppstart. Søk om plass på norskopplæringen ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

*Oppstart av nettkurs går kontinuerlig, med oppstart av nye deltakere hver måned.

Rett og plikt til norskopplæring

Personer mellom 16 og 67 som har oppholdstillatelse  Norge på visse vilkår, har rett til gratis opplæring. Personer som har oppholdstillatelse etter EØS-regelverket har ikke rett på gratis opplæring.

Som vilkår for permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap kreves det gjennomført norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap. For de som fikk innvilget sin første oppholdstillatelse fra 1. januar 2017 gjelder kravet alle mellom 16 og 67 år og som ikke er fritatt etter introduksjonsloven. For disse stilles det og vilkår om dokumentasjon av språkferdigheter og bestått prøve i samfunnskunnskap.

Du har rett til gratis norskopplæring hvis du:

 • Er innvandrer på introduksjonsprogram
 • Ikke har brukt opp avtalt timeramme
 • Har behov for grunnleggende norskopplæring

Tilbudet gjelder personer med oppholdstillatelse:

 • Flyktninger og deres familiemedlemmer
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag og deres familiemedlemmer
 • Familiegjenforente til norske og nordiske borgere

Nettkurs

Fra og med 1. september 2019 tilbyr vi nettbaserte kurs med samling på Orkanger en gang per uke på ettermiddagstid. Høsten 2019 er samlingene torsdager fra klokka 16.30-19.00. 

For mer informasjon, kontakt Kjersti Eggen, kjersti.eggen@orkdal.kommune.no

Betaling for voksenopplæring

Du må betale for norskopplæringen hvis du:

 • er i landet på EØS-/EFTA-vilkår
 • er nordisk borger
 • har arbeidstillatelse på grunnlag av arbeidstilbud (inklusive familiemedlemmer)
 • er au pair
 • er utdanningssøkende

 

PRISER

Ordinært fulltidstilbud, 4 dager i uka 3500 kr/måned 10 000 kr/semester

Deltid, 2 dager per uke

1750 kr/måned  
Deltid, 3 dager per uke 2625 kr/måned  

 

Grunnskoleopplæring for voksne

Vi tilbyr et 2-4-årig løp for voksne som ikke har fullført grunnskoleutdanning fra hjemlandet. Vi underviser i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Det er mulig å ta engelsk og matematikk på to forskjellige nivå uavhengig av hvilken klasse man går i.

Vi arrangerer avgangseksamen hver vår for deltakere som har fullført grunnskoleopplæringen. 

Alle som søker blir kalt inn til en samtale og til å ta tester i fagene. Dette er for å se hvilket nivå du trenger undervisning på. 

Søk på plass på grunnskole ved å benytte elektronisk søknadsskjema.  Søk innen innen 1. mai hvert år.