Vannbruksplanen ble revidert i 2018 for perioden frem til 2020

Denne planen er hovedplan for vann og avløp med tiltaksplan for investeringer for disse områdene.

I tillegg omhandler den spredt avløp, vannmiljø, vannforvaltningsforskriften, overvannshåndtering og klimatilpasning.