Alt arbeid på utvendige, private vann-, avløps- og overvannsledninger som skal knyttes til eller er knyttet til kommunalt ledningsnett, må godkjennes på forhånd av kommunen på eget søknadsskjema. Skjemaet må undertegnes av eier samt godkjent entreprenør/ rørlegger som står ansvarlig for arbeidene. Etter utført arbeid skal det sendes inn ferdigmelding. 

Kommunen skal også kontaktes ved annet gravearbeid nær kommunens ledningsnett.
 

Skjema:
Søknad om sanitærabonnement.pdf
Ferdigmelding av arbeid på vann- og eller avløpsanlegg.pdf

Reglement og forskrifter:
Abonnementsvilkår.pdf
Forskrift for vann- og avløpsgebyr.pdf