John Lomundals legat er en stiftelse som er opprettet for å gi støtte til utdanning og kompetanseheving innen landbruk og landbruksrelatert virksomhet for innbyggere i Orkdal kommune.

Hvis du er bosatt i Orkdal og planlegger å starte med en eller annen form for landbruksrelatert utdanning oppfordrer vi deg til å søke!

Søknadsskjema får du om du henvender deg til Orkla Landbruk v/ Johan Randahl,  tlf. 72 49 47 86. 

Søknadsfrist: 1. mars 2018.