Åse Krognes

Ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av sin samlede inntekt for en barnehageplass, det har staten bestemt. Er du i målgruppen – husk å søke om moderasjon før 1.august. Da får du riktig kontingent fra første betaling.

- Hvis en familie har lavere enn 533 500 kroner i samlet inntekt i 2018, kan man søke om redusert betaling for barnehageplassen, sier Åse Krognes, nestleder i Evjen barnehage.

Hun opplyser at i Orkdal betaler foreldrene 2910 kroner for en barnehageplass. Har man flere barn i barnehagen får man 30 prosent moderasjon for nummer to, mens det ytes 50 prosent prisreduksjon for barn nummer tre eller flere.

I tillegg til kontingent må man betale 320 kroner per måned for kost. På dette beløpet gis ingen moderasjon.

20 timer gratis
Det er også en ordning der alle barn mellom tre til fem år, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Inntektsgrensen for dette er også satt til 533 500 kroner i 2018.

- Vi anbefaler de som er i målgruppene om å sende søknaden før 1.august. Da blir kontingenten riktig helt fra starten av barnehageåret, sier Krognes. 

Søknadsskjemaet for begge ordningene finner du her.

Dokumentasjon
Krognes presiserer at det er husholdningens samlede inntekt som legges til grunn, og at det er opplysningene i siste tilgjengelige selvangivelse som benyttes som grunnlag.

- Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen, plikter du allikevel å opplyse om dette i søknaden, sier hun.

De som ikke har selvangivelse må legge frem annen dokumentasjon på inntekt. Det må søkes for hvert år, og moderasjonen gjelder fra første hele måned etter at du har sendt søknad.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden er det bare å kontakte barnehagen.