Ras2[1].JPG

Geotekniker Stein Are Strand fra NVE tar skredområdet nærmere i øyesyn.

 

Mandag formiddag var det befaring på skredområdet i Råbygda. Representanter for NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og Orkdal kommune hadde i etterkant av befaringen et møte. I møtet ble det besluttet å sende ut følgende melding til bebooerne i Råbygda:

 

Skredet i Råbygda

NVE har i dag vært på befaring i skredområdet. Det er ingenting som tyder på at det er fare for nye skred i det aktuelle området.

Mindre bevegelser i eksisterende skredmasse kan påregnes. Vi ber derfor om at folk ikke beveger seg i selve skredområdet.

Det er ingen grunn til bekymring for skred i området ved Gjølme skole og Gjølme barnehage.

Det settes nå ned en undersøkelsesgruppe, som skal se nærmere på årsaksforholdet til hendelsen på lørdag.

 

_DSC3564 (2)_1200x800.jpg

Videre framdrift ble drøftet på dagens møte på Orkdal rådhus.

 

Undersøkelsgruppa vil, foruten NVE, bestå av fagfolk fra NGU (Norges geologiske undersøkelse), NGI (Norges geotekniske institutt), samt NTNU. Gruppa vil komme i gang med arbeidet denne uka og vil søke årsakene til skredet. I et intervju med avisa Sør-Trøndelag mandag uttaler sjefsingeniør Mads Johnsen i NVE at det er "et litt sært skred."  Det er noe av bakgrunnen for at de ønsker å sette ned en bred faggruppe for å se på årsaksforholdene. Gruppen vil starte arbeidet denne uka.