Skolene vil som før ha en innskrivingsdag, og datoer for disse vil bli annonsert i lokalavisa og på kommunens hjemmeside. 
Har du spørsmål angående skoleinnmeldinga - kontakt skolen der barnet skal begynne.

Første skoledag for skoleåret 2018/2019 er 16. august 2018.