Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Elevene skal gå på skole i den kretsen de bor.

Skolekretser i Orkdal

Foresatte kan søke om at elever får gå på annen skole enn nærskolen. Søknad behandles av Orkdal kommune.