Senteret skal foruten et fullverdig badeanlegg inneholde helsestasjon, den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten, og treningssentet.

JohnAndersElvrum_forantegning_400x277.jpg

Skanska konkurrerte med entreprenørene Backe, NCC og Hent om oppdraget.  I anbudskonkurransens første trinn, den såkalte prekvalifiseringen, ber ulike entreprenør om å få delta i konkurransen. I trinn 2 leverte de fire tilbydere sammen med deres respektive arkitekter forslag til hvordan anlegget skal utformes og se ut. I følge Elvrum mottok kommunen fire gode forslag, - alle med tekniske løsninger for både bygg og utomhusplan.

I etterkant av innleveringen foretok kommunen to forhandlingsrunder med alle fire. Forhandlingene ga gode tilpassinger til kommunens ønsker og 9. januar i år Orkdal kommune endelige forslag og ny pris. En faggruppe sammensatt av blant annet arkitekt, ingeniører og personer med erfaring fra drift av tilsvarende anlegg har bistått kommunen med faglige vurderinger som har dannet grunnlaget for valg av entreprenør. Tildelingen er meddelt de som har deltatt i konkurransen og det er satt to ukers karenstid før kontrakt inngås.

Byggestart er planlagt til mai 2018 og Elvrum forespeiler innflytting tidlig 2020.
 
Badeanlegget
I badeanlegget blir det terapibad, 25 meters basseng med seks konkurransebaner, opplæringsbasseng og eget stupebasseng. Stupebrettene får høyde på 1, 3 og 5 meter. 
I tillegg bygges det varmebasseng, boblebad, barnebasseng og et aktivitesbasseng med geysir, boblebenk, strømmekanal, bølgebasseng, vannkanon, samt vannsklier i ulike høyder og lengder.
 
Kan utvides
Det er godt kjent at folkehelsesenteret også skal inneholde helsestasjon og den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten. Bygget skal ha eget treningssenter som også kan benyttes av fysio- og ergoterapitjenesten, samt andre leietagere som har behov for det i sine tjenester.I tillegg er det er tatt hensyn til at bygget kan utvides for utleie til andre aktører som er relatert til helse.
Folkehelsesenteret bygges tett inntil Orklahallen/ klatrehallen og blir forbundet med felles inngang og resepsjonstjenester. Inngangen blir også ankomst til OIFs idrettspark.
Skanska skal også bygge park i uteområdet i tilknytning til folkehelsesentert. Parken skal inneholde mulighet for ulike aktiviteter, og fungere for både lek og rekreasjon. 
Det skal opparbeides 150 parkeringsplasser for senteret.
 
Perspektivtegning folkehelsesenter