Orkdal:

Kommunen har hatt økt overvåkning i løpet av dagen. Både beredskapsleder, hjemmetjenesten, teknisk vakt, brannvesenet og andre har fulgt situasjonen nøye. Kommunen har ikke mottatt noen meldte hendelser knyttet til uværet.