SFO er en naturlig del av Orkanger barneskoles skolehverdag, og er derfor preget av et tett og nært samarbeid de ansatte imellom. De fleste som jobber i SFO jobber også i skolen.
Vårt hovedmål er at SFO skal være et trygt, godt og utviklende sted å komme til. Vi gir barna tilsyn, omsorg og trygghet før og etter skolen, og på skolefrie dager. Det er viktig for oss ansatte å ha en åpen og god kommunikasjon med foreldrene. Det er for barna og dere vi er her. Ta kontakt med oss med en gang dersom dere har spørsmål eller tilbakemeldinger!

Skolerute

Skolerute for skoleåret 2017/2018 ser du her.
  

Oppmøteskjema

Lenke til: Oppmøteskjema

Om SFO

SFO (Skolefritidsordning) er et omsorgs- og fritidstilbud for elever før og etter skoletid. Tilbudet er for elever i 1. til 4. trinn, og elever med behov i 5. til 7. trinn. I Orkdal får alle elever som søker, plass i SFO. Hovedopptak foregår om våren før nytt skoleår. Søknadsfristen er 1. mars, men dere kan også søke og få plass gjennom hele året.

Ønsker dere å ta barnet ut av SFO eller endre plass, er det en måneds oppsigelse. Dersom dere sier opp plassen etter 15. mars i inneværende skoleår, må dere likevel betale for plassen ut juni måned. Vi innvilger normalt ikke permisjon fra SFO.

Kvalitetsplan og vedtekter

Åpningstider og priser

Åpningstider: 
SFO har åpent mandag - fredag kl. 06:45 - 16:30.
SFO er stengt de tre siste ukene i juli, i jul og i romjula, onsdag før skjærtorsdag, samt på fem kurs- og planleggingsdager (følger skoleruta).
Oppstart på SFO er første arbeidsdag i august. På skolefridager gir vi tilbud etter behov.

Priser:
Betaling for SFO avhenger av månedlig oppholdstid.
Inntil 12 timer per uke (halv plass) er månedsprisen 1237,- kroner. 
For full plass (12 timer eller mer) er månedsprisen 1976,- kroner

I tillegg kommer betaling for kost, kroner 180,- per måned. Betaling skjer månedlig for inneværende måned. Betalingssatsene for skolefritidsordningen i 2017 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2016.