Maxgym_1200x689.jpg

Nei, det handler ikke om godt renhold i lokalene, men at man jobber aktivt for et dopingfritt treningsmiljø.

I Orkdal har vi tre treningssentre; 3T, MaxGym og Ofo (Orkanger fysioterapi og osteopati). Alle tre er sertifisert som Rent Senter gjennom egne avtaler med Antidoping Norge.

- Det er vi svært glade for, sier Karin Røttereng, som er SLT-koordinator i Orkdal kommune.

Landets første

Sertifiseringen er indirekte et resultat av at Orkdal kommune var den første kommunen som skrev en samarbeidsavtale med Antidoping Norge. Prosjektet “Sammen mot doping i Orkdal” er godt forankret hos politi, administrasjon og politisk i kommunen, og inngår som et av tiltakene i den rusmiddelpolitiske handlingsplanen. Antidopingarbeidet i Orkdal har vakt nasjonal interesse.

I medlemsvilkårene

Rent Senter innebærer at man forplikter seg til å oppfylle en rekke krav gjennom et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll. For treningssenteret betyr det at man skal implementere antidopingregler i sine medlemsvilkår. Alle medlemmer må signere senterets antidopingregler ved innmelding, og skal gjøres kjent med at senteret har avtale med Antidoping Norge (ADNO).

Kontroller

Sertifiseringen medfører også at Datatilsynet har gitt aksept for gjennomføring av dopingkontroller på treningssenteret. Gjennom deltakelse i programmet skal treningssentre sette temaet på dagsorden og selv ta aktive grep for og sikre et rent treningsmiljø. Senteret betaler en grunnpris per år for tilgang til e-læring, informasjonsmateriell og veiledning.

Arbeidet videreføres

Karin_1200x739.jpgKarin Røttereng er SLT-koordinator i Orkdal kommune. SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Samarbeidsprosjektet mellom kommunen og Antidoping Norge ble avsluttet før jul i 2018, men det betyr ikke at arbeidet legges bort i Orkdal.

- På ingen måte, bedyrer Røttereng. Arbeidet blir videreført med en oppfølgingsavtale med Antidoping Norge for 2019, og det gode lokale tverrfaglige samarbeidet opprettholdes.

Det planlegges å arrangere to årlige tverrfaglige møter og et folkemøte med dagsaktuelle tema i forhold til kroppspress, trening, kosthold, kosttilskudd og dopingmidler.

- Vi er svært glad for at alle treningssentrene er rene.  Nå jobber vi for at flest mulig av våre idrettslag også skal bli det. Orkdal IL er det allerede, mens Orkanger IF også har vedtatt at de skal bli det, sier Røttereng, som mener orkdalssamfunnet tydelig har uttrykt nulltoleranse til dopingbruk.

Les mer om antidopingarbeidet på Antidoping Norge sine nettsider