Elevrådet

Elevrådet består av elever fra trinn 3-7.

 3. trinn: Sandra Rygg/Espen Gangaas
 4. trinn: Leif Arne Selbekk Ekren/Anders Johan Hestnes
 5. trinn: Martine Brandsæter/Niklas Sæther-Sletvold
 6. trinn: Kari Halland/Daniel Rygg
 7. trinn: Marthine Lindaas/Leah Kjevik

Foreldrekontakter

Foreldreutvalget Orkanger barneskole 2017/2018
1. trinn: Bente Drugudal
Trine Fjellvær
Erik Mosbakk
2. trinn: Mari Røhmesmo
Ingunn Ervik
Anita Hulsund Grønli
3. trinn: Anne O Ose
Kjersti Løkken
Anrhild I Schei
4. trinn: Angelique Oddli
Arne Solstad
Erlend Hammervik-Elvenes
5. trinn: Bente Lossius Pedersen
Liv Cecilie Vågø
Vigdis Aasbø
6. trinn: Kjersti Ekeberg     
Linn Moen
Lise Holmgaard
7. trinn: Rita Filipsen
Marit Figenschau
Marte Frotjold

FAU(foreldrerådets arbeidsutvalg)

Foreldreutvalget Orkanger barneskole 2017/2018
1. trinn
 Abdukadir M Abdi
 
2. trinn
Julie Kristin Eliassen(sekretær) - Jenny Bach(vara sekretær)
Anita Storsand Ustad
3. trinn
Christin B Opøien(leder)
Hanne Mette Romundstad
4. trinn
Siri Mette Selven
Anne Hestnes
5. trinn
Torkel Ellefsen
Tove Merete Hansen
6. trinn        
Roger Iversen Schei
 
7. trinn
Ann Helen Dyrseth(nestleder)
Gunn Berit Lassemo

Kommunalt foreldreutvalg: Lise Holmgaard

 

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget Orkanger barneskole
For foreldrene: Reidun Brostrøm Hestnes
For lærerne: Gunn Lian Fugløy(vara Knut Arne Bakke)
Andre ansatte: Anne Rigmor Bakken(vara Heidi Øberg)
Kommunen: Marit Skjetne(vara Grethe Gravrok Sand)
Rektor: Frode Gjengaar
SFO-leder: Anne Lise Selvnes Drugli

 

Referat

Her kommer det referat fra råd og utvalg ved Orkanger barneskole

Foreldreutvalg(FAU)
Referat FAU januar 2018(pdf)