Mot-samling3_1600x1130.jpg

- Å styrke ungdommens robusthet og mot, er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn. Vi forsøker å gjøre alt vi kan for at ingen skal falle utenfor.

Det sier Rune Olsen i MOT. Han er regionleder i Trøndelag og har svært god innsikt i både organisasjonens virksomhet og hvor skoen trykker blant barn og unge i dagens samfunn. Forrige uke fikk kommunale ledere i Orkdal kommune stifte nærmere bekjentskap med organisasjonen, som jobber for at barn og unge skal mestre livet på en bedre måte.

Kultur for inkludering

Siden 2017 er samtlige av Orkdal kommunes skoler MOT-partnere. Orkdal var faktisk den første kommunen i landet der barneskolene også undertegnet avtale med organisasjonen. For skolesektoren er det inngått to ulike avtaler. Den første omhandler skolen som samfunnsbygger. Gjennom utdanning, foredrag og coaching av rektor og øvrig skolepersonale, skapes en felles verdiplattform og en felles forståelse av viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert. MOT i Orkdal

Robust ungdom

Det andre programmet, Robust ungdom, er for skoleelevene. Det består av 12 økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, der alle er inkludert. Øktene har varierende tema, men MOTs verdier er en rød tråd gjennom hele programmet. Samlingene gjennomføres av spesielt rekrutterte medarbeidere som er gode på å nå inn til ungdom. Men for Orkdal kommune stopper det ikke med dette – kommunen har i tillegg en avtale er mer omfattende og gjennomgripende.

Kommunen som samfunnsbygger

MOT-samling 4[1].JPGPå samlingen ble det også anledning til praktiske øvelser som skapte både refleksjon og ettertanke. Rune Olsen utfordret deltakerne på oppgaver som krevde utradisjonelle måter å tenke på.

I 2017 tegnet kommunen nemlig en partneravtale som forsterker og forankrer MOT på overordnet kommunenivå. Kommuneledelsen utdannes ved at organisasjonens verdier brukes som systemverktøy og dermed blir en del av kommunens verdiplattform. Av tiltakene kan nevnes at Orkdal kommunes ordfører og rådmann – alternativt to andre fra kommunens toppledelse – deltar på samlingen "Verdibasert lederutvikling" det første året. 

- Vi har tre grunnverdier som preger alt det vi foretar oss.  Det handler om mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei, sier Olsen, som jobbet i politiet før han begynte i stillingen i MOT.

Over brua

Arbeidet i MOT går ut på å drive et aktivt forebyggingsarbeid blant barn og unge, og Olsen bruker gjerne sin fortid som politimann som bilde på hvordan organisasjonen jobber.

- Ungdomstida er som ei bru. Ei bru som alle må over når de skal over fra barn til voksen. For de fleste går denne ferden bra, men for noen går det galt. Noen trår feil og faller utenfor, andre synes det som skjer i vannmassene under ser spennende ut og faller til slutt over rekkverket. Det tradisjonelle hjelpeapparatet, politiet inkludert, står langs bredden og bruker mye ressurser på å berge de som er tatt av strømmen. Det er et krevende arbeid og noen ganger er det altfor seint og resultatet blir ikke alltid vellykket.

Hindrer snubling og fall

I stedet for å prøve å rette opp når ting har gått galt har MOT et helt annet perspektiv i sitt arbeid.

- Vi forsøker å gjøre alt vi kan for at ingen skal falle utfor brua. Det gjør vi gjennom de ulike programmene våre, som Orkdal kommune er med i, sier Olsen, som opplyser at enkelte kommuner har begynt å etterspørre egne program for barnehager. Årlig får 65000 norske ungdommer MOT

Når fram

Som alt annet forebyggende arbeid er det vanskelig å ha en formening om måloppnåelse. Det handler naturlig nok både om arbeidet er til hjelp for enkeltmennesker og for samfunnet.

- Gjennom tilbakemeldinger elevene gir gjennom MOT-undersøkelsen vet vi imidlertid at det virker på enkeltindivider og på klassemiljøet, sier Olsen, som legger til at de tar temaet på alvor og har inngått intensjonsavtale med NTNU Samfunnsforskning for å gjøre følgeforskning knyttet til sitt arbeid.

Aksepterer meg selv som jeg er

I Orkdal gir tilbakemeldinger fra skoleelever kanskje en god indikasjon på graden av måloppnåelse. Her er noen av uttalelsene fra ungdom som har vært gjennom programmet de siste årene:

“Æ har tatt te mæ alt dokk har sagt, og æ vil videreformidle og lær andre folk om det seinar i livet.”
“I framtida så vil æ få mæ ei utdanning, og kanskje en familie. Æ ska bevisst lær dæm framtidige ungan min om MOT.”
“Det viktigste jeg har igjen for at dere har vært her er at jeg har fått det så mye bedre med meg selv.”
“Jeg har lært å være stolt av meg selv, og akseptere meg selv som jeg er.”
“MOT har lært meg å tørre å snakke med folk jeg aldri har møtt før.”
“De tre siste årene har jeg fått bedre selvtillit enn før, takket være dere. Nå vet jeg hva jeg vil og klarer å gjøre ting uten å følge de andre.”
“Vi tenker mer over hva vi sier og gjør. Det er så utrolig gladfølelse.”

Godt råd

- For oss som er voksenpersoner, enten vi er lærere, trenere eller foreldre er et godt råd å praktisere tøff kjærlighet, råder Olsen, som viser til et sitat av den amerikanske forfatteren Erna Bombeck på MOT sine nettsider:

“Men mest av alt elsket jeg deg nok til å si nei, enda du hatet meg for det. Det var det vanskeligste av alt.”