Det vil i september og oktober, til og med uke 42 bli utført spyling av vannledninger på dagtid. Dette kan medføre misfarging av vann og kortere perioder med redusert trykk. Vannet blir fortsatt trygt å drikke. Ønskes nærmere informasjon kontakt teknisk vakt tlf. 951 10 100.