John Lomundals legat er en stiftelse som er opprettet for å gi støtte til utdannelse og kompetanseheving innen landbruk og landbruksrelatert virksomhet for innbyggere i Orkdal kommune. Hvis du er bosatt i Orkdal og planlegger å starte med en eller annen form for landbruksrelatert utdannelse, oppfordrer vi deg til å søke. Støtte kan også gis til de som allerede har startet på en utdannelse.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Orkla Landbruk v/ Johan  Randahl,  tlf. 72 49 47 86.

Søknadsfrist: 1. mars 2019.