Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
17. oktober kl. 10:57

Nytt om influensavaksine

Les mer clear
error_outline
28. september kl. 14:19

Forve bru åpnes torsdag 25.oktober

Les mer clear

Leksehjelp i grunnskolen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1.–10. årstrinn. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Det er frivillig om man vil delta. Kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Kriterier/vilkår

  • Det skal tilbys minimum åtte timer leksehjelp per uke fordelt til elever i grunnskolen
  • De åtte timene fordeles fritt på årstrinnene 1–10, slik kommunen avgjør
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Krav om politiattest gjelder også for ansatte i leksehjelpen
  • Elevgruppen skal ikke være større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarlig

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.
 
Se
Opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp
Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___

Klagemulighet

Elever og foreldre kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vedtak ikke er fattet innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er gjort.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppvekst
Telefon:72483000
Epost:postmottak@orkdal.kommune.no
Postadresse:Postboks 83 7301 ORKANGER
Besøksadresse:7300 ORKANGER

Kontaktpersoner

Navn:Kari Mostad
Tittel:Kommunalsjef
Telefon:72483000
Epost:kari.mostad@orkdal.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-01-01 20:18
Gyldig fra2013-01-11
Gyldig til2017-01-30