Om legevakta

Legevakten i Orkdalsregionen er felles legevakt for kommunene Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya.
Hvis du befinner deg utenom dette legevaktsdistriktet, men ønsker kontakt med SiO Legevakt, ring 72 48 01 00
 

Hva bør du gjøre ved skade/akutt sykdom?

  • Ved alvorlig akutt skade eller sykdom - ring 113.
  • For andre henvendelser ring Legevakten i Orkdalsregionen på tlf. 116117. Der blir du  møtt av en erfaren sykepleier. For å kunne hjelpe deg best mulig ber vi om informasjon om din helsetilstand, tidligere sykdommer og faste medisiner.
  • I vanlig kontortid befinner legevaktene seg på legekontorene.  Du skal da ringe til legekontor i din kommune.

Vi ønsker at du skal ha en lav terskel for å ringe legevakt for vurdering, råd og eventuelt legekonsultasjon ved sykdom.

Det er ikke alltid du blir vurdert til å være så alvorlig syk at du må til lege umiddelbart.  Akutt skade og sykdom, og pasienter som ikke kan vente til dagen etter på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad prioriteres. Vi ønsker uansett å gjøre en grundig og faglig vurdering og gi deg råd i forhold til din sykdom /skade.

Har du behov for lege/helseattester, fornying av resept eller forlengelse av sykmelding skal dette gjøres av fastlege på dagtid.

Klage

Om det er forhold ved legevakten du er misfornøyd med, ber vi deg ta dette opp med ledelsen av legevakten slik at vi kan bli bedre. Du kan også sende klager i brevs form til Legevakttjenesten i SiO, Orkdal kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger

Ledelse

Enhetsleder SIO: Bjørn Buan
E-post: bjorn.buan@orkdal.kommune.no

Avdelingsleder SIO Legevakt: Siri By
E-post:
siri.by@orkdal.kommune.no

Medisinskfaglig ansvarlig lege: Helge Hatlevoll
E-post: helge.hatlevoll@skaun.kommune.no