Bra-mat kurs

Er et inspirasjonskurs for deg som ønsker å endre dine matvaner. Våren 2018 blir det et dagskurs 11.april hvor du får praktiske råd om valg og innkjøp av matvarer og matlaging, lærer å forstå varedeklarasjoner og får utvekslet erfaringer med andre. Kurset koster 300 kr. Ta kontakt om du er interessert.

Lenker:

Logo Bra-mat kurs

Introduksjonskurs i kognitiv terapi

Tilbud for deg som vil lære strategier for å håndtere vanskelige tanker og følelser. Kurset passer godt for deg med stressrelaterte plager, føler deg engstelig eller er nedstemt.

Lenke:
Informasjon om kurset

KOLS-treff

Et kurs for deg med KOLS eller som er pårørende. Du får lære om ulike tema rundt KOLS og dele erfaringer med andre. Tilbudet er gratis. Ta kontakt om du er interessert.

Tema

 • Hva er KOLS
 • Medisiner og pusteteknikk
 • Fysisk aktivitet og kosthold
 • Mestre angst og depresjon
 • Mestre daglige situasjoner

Lenke:

Friskus

Et kurs for familier med barn i 1.-4.trinn, som ønsker hjelp med overvekt og endring av levevaner. Målet er at barna skal stabilitere vekten ved at familiene endrer livsstil i en positiv og helsefremmende retning. Tilbudet er et samarbeid mellom skolehelsetjenesten og fysio- og ergoterapiavdelingen. Ta kontakt for mer informasjon. 

Lenke:

Lyst på livet

I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet, gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Livscafeene styrker livsglede og helse gjennom fokus på egne ressurser og muligheter i et hyggelig fellesskap. Det er seks livscafeer. Tilbudet arrangeres høsten 2017 i samarbeid med Orkanger pensjonistforening. Ta kontakt om du er interessert.

Tema:

 • Sikkerhet og trygghet – å kunne bo lengst mulig i eget hjem med god livskvalitet
 • Sosialt nettverk – å oppleve fellesskap og sammenheng
 • Mat og drikke – en livsstil som fremmer god ernæring
 • Fysisk aktivitet – en kropp som fungerer best mulig

Lenker:

Mestringstreff

Et kurs for deg som lever med helseutfordring og ønsker å bli styrket i å mestre hverdagen. Tilbudet er gratis. Ta kontakt om du er interessert. 

Seks samlinger med følgende tema:

 • Mestring for meg
 • Tanker, følelser og handlinger
 • Kommunikasjon og samspill
 • Mestringsstrategier
 • Motivasjon og ønsket endring 
 • Veien videre

Hva får du?

 • Treffe og lære av andre som også lever med helseutfordringer
 • Kunnskap om og prøve ut ulike mestringstips
 • Oppdage og utvikle tro på egne ressurser

Lenke:

Pårørendeskolen

Kurstilbud til deg som er pårørende til en person med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Kurset går over fem samlinger og koster 300kr.

Lenke:

Snus- og røykesluttkurs

Friskliv og mestring tilbyr hjelp til snus- og røykeslutt gjennom kurs og individuelle samtaler. De som får hjelp til å slutte lykkes oftere enn de som prøver på egen hånd. Kurset koster 300kr. Ta kontakt om du er interessert.

Lenker:

Andre mestringstilbud

St.Olav har flere kurs for å mestre livet med langvarig helseutfordring eller som pårørende.

Lenker: