Renseanleggene (RA)

Det største renseanlegget er Gammelosen RA . De andre er Vormstad RA, Årlivoll RA, Plassen RA og Hoston RA. Det er også tre mindre renseanlegg på Ofstad, Kjøra og Dammen på Svorkmo.

Kommunen utvider stadig det kommunale avløpsnettet. I år ferdigstilles Tokstadjåren og Monsetjåren ned mot Svorkmo. Kommunen renoverer i år også renseanlegget på Vormstad, mens Plassen RA legges ned, og avløpet blir pumpet til renseanlegget på Årlivoll.

Hva skal i do?

Kun tiss, bæsj og dopapir skal i do. Alt annet kan gi tilstopping av avløpet ditt.

Hvilke ledninger er kommunale og hvike er private?

De private stikkledningen er private til og med grenpunktet på den kommunale ledningen. Eier er ansvarlig for disse ledningene.
Avløpet skal være separert slik at overvann går i èn ledning og spillvannet i en annen. Eldre boliger trenger ikke å ha dette, men alt går i en felles ledning. Kommunen anbefaler at avløpet er separert og kan pålegge eier dette.

En del eldre boliger fra før midten av 70-tallet har fortsatt ledninger i betong.Ettersom betongledninger brytes ned over tid og det ofte oppstår problemer med dem anbefaler vi at betongledninger byttes med ledninger av plast.

Hva gjør jeg hvis avløpet er tett?

Er det åpenbart at det er problemer med den private stikkledningen må du kontakte rørlegger. Er du usikker kan du kontakte kommunens tekniske vakt på telefon 951 10 100. Vi har egen spylebil som kan åpne det kommunale avløpet hvis det har oppstått problemer med dette.