Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Orkdal kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1. Fra 1.1.2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingretten til kommunene. Orkdal kommune vil foreta vigsler i Orkdal rådhus, i kommunestyresalen. Under finner dere opplysninger om kommunal vigsel, og hva dere må gjøre dersom dere vil gifte dere borgerlig i Orkdal kommune.

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest.  Alle skjemaene fylles ut på Skatteetaten.no. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved det lokale skattekontoret, som så sjekker om dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap.
Deretter skriver Skatteetaten ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i fire (4) måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Orkdal kommune senest 14 dager før vielse.
Du kan sende attesten til:
Orkdal kommune, Servicekontoret
Postboks 81
7301 Orkanger
 
Du kan levere attesten på:
Orkdal rådhus
Allfarveien 5
7300 Orkanger
 

Informasjon om vigsel?

Ønsker du å få nærmere informasjon om tilbudet, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved at du møter opp, sender forespørsel til postmottak@orkdal.kommune.no eller ved at du tar kontakt på telefonnummer 72 48 30 00
 

Hvordan bestille tid for vigsel?

For å bestille kommunal vigsel benytter du elektronisk søknadsskjema.
 

Hvor foregår seremonien?

Vielser vil primært foregå i Kommunestyresalen ved Orkdal rådhus. Dersom dere ønsker vigsel i annet lokale, må dette avtales med vigsleren.
 

Når kan seremonien foregå?

I Orkdal kommune kan vielse foregå fredager i tidsrommet 12:00 – 14:30. Vanligvis settes det av 20 minutter til en vielse.
Dersom et annet tidspunkt er ønskelig, må dette avtales med vigsleren.
 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis dersom du gifter deg i Orkdal rådhus i normal arbeidstid og er bosatt i Orkdal kommune. Tilbudet er også gratis for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her. 
 
Ved giftemål utenfor normal arbeidstid og/eller ved annet sted enn Orkdal rådhus, tar kommunen et gebyr:
 
  • Gebyr for vigsel av brudefolk fra andre kommuner: 700 kroner 
  • Gebyr for mertid for reise til annet vigselssted enn Orkdal rådhus: 750 kroner per time 
  • Gebyr for tidsbruk ut over ordinær arbeidstid: 750 kroner per time
Ved gebyr fastsatt per time beregnes minimum en timesats. Reisetillegg beregnes etter statens satser. 
 

Hvem kan forestå en vielse?

I Orkdal kommune har følgende personer vigselsrett:
  • Ordfører: Oddbjørn Bang
  • Varaordfører: Jørgen Indergård
  • Rådmann: Svein Henry Berdal
  • Assisterende rådmann: Steinar Gaustad
     

Vielsesdagen

Brudepar, forlovere og evt. gjester møter opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må framvise gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort m/bilde)
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige. 
 
Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv sørge for en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.
Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk eller liknende. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om det på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering og eventuelle kostnader forbundet med dette.
 
Dersom dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestille tid for vigsel. Vigsleren vil gi dere beskjed om når ringene kan utveksles.
Fotografering kan skje under og etter vigselen, etter avtale med vigsleren.
 
Bilde av gifteringer i gull

Etter vielsen

Kommunen sender en vigselsmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.
Skal navn endres etter vigselen, må det ordnes av dere selv. Dere finner søknadsskjema på Skatteetatens sider.
NB - Om du/dere har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.
Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.