Program for møtet:

Invitasjon til informasjonsmøte