Familiesenter Lavterskel

Onsdager kl.12.00 - 15.00
Her kan du få gratis veiledningstjeneste. Tilbudet gis til hele familier eller til foreldre/foresatte som ønsker råd og veiledning. Dere møter fagfolk med ulik kompetanse om barn- og ungdoms psykiske og fysiske helse. Vi gir også råd om det å være foreldre og foresatte.

Hos oss kan du ta opp tema som:

 • Samspillet barn/ungdom og de voksne
 • Foreldrerollen
 • Grensesetting
 • Hverdagsproblemer
 • Psykisk- og fysisk helse
 • Språk
 • Atferd
 • Samliv
 • Foreldresamarbeid

Lurer du på noe? Ta kontakt på:
Telefon: 992 83 394 på hverdager mellom kl. 09.00 - 15.00
eller
E-post: familiesenter@orkdal.kommune.no 

Familiesenter Pluss (0-6 år)

Tirsdager 09.00 - 10.00
Telefon: På hverdager kan du ringe oss mellom kl. 09.00 – 15.00 på 992 83 394.

Foreldreveiledning gis til foreldre som strever med rollen for sine spe- og småbarn. Veiledningen kan gis i form av samtaler og/eller manualbaserte foreldreveiledningsprogram som ICDP eller COS-P. Veiledningen kan gis individuelt eller i grupper.

Barnesamtaler, familie- og/eller parterapi

Vi tilbyr:

 • Barnesamtaler til små barn som strever på ulike områder
 • Parsamtaler til foreldre som har utfordringer som virker inn på barn og familie
 • Familieterapi
 • Hjemmebaserte tiltak
 • Veiledning i praktisk omsorg, med fokus på orden og struktur i hjemmet
 • "Fysakgruppe" - Fysioterapitjeneste med blant annet babymassasje og lekegrupper
 • Miljøaktiviteter basert på lek og sangstund
 • Felles måltid

Du kan ta kontakt med oss på:
Telefon: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00 på 992 83 394
eller
E-post: familiesenter@orkdal.kommune.no

Familiesenter Pluss (7-18 år)

Vi er tilstede på ungdomsskolene i Orkdal kommune. Der er vi tilgjengelig for samtaler med ungdommer (etter henvisning). Vi samarbeider med ansatte ved skolen og setter i verk forebyggende tiltak i grupper sammen med ansatte og/eller skolehelsetjenesten.

Støttesamtaler til barn og unge, foreldresamtaler,  par-og familieterapi

Vi tilbyr:

 • Støttesamtaler til barn og unge som strever på ulike områder
 • Kognitiv terapi til barn og unge som strever med angst, nedstemthet eller depresjon
 • Parsamtaler til foreldre som har utfordringer som virker inn på barn og unge i familien
 • Familieterapi

Foreldreveiledning
Vi gir veiledning til foreldre som strever med rollen sin. Den kan gis i form av foreldreveiledende samtaler eller manualbaserte foreldreveiledningsprogram som COS-P. Veiledningen kan gis individuelt eller i grupper.

COS-P (Circle Of Security- Parenting) er et foreldreveiledningsprogram med en målsetting om å fremme trygg tilknytning mellom foreldre og barn. Trygg tilknytning styrker barn og er en viktig beskyttelsesfaktor. Barn har bruk for trygge voksne for å kunne utvikla seg på en positiv måte.  COS-P kurs skal støtte foreldre eller de som jobber med barn, til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har og hvordan de kan møta behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte.

Kontakt oss gjerne på:
Telefon:
Hverdager mellom 09.00 - 15.00 på 992 83 394
eller
E-post: familiesenter@orkdal.kommune.no

Aktuelt