Byggeskikkpris

Gis til bygninger som gjennom utforming og samspill med sted og miljø bidrar til lokal egenart. Det er bygningen/bygningsmiløet som mottar prisen. Eier(e) av bygningen kan derfor være både private, bedrifter eller offentlige instanser. Prisen kan gå til oppusset, gammel bebyggelse, nybygg eller bygg som er restaurert i samsvar med antikvariske kriterier. Prisen består av en plakett til å montere i eller på bygningen, samt et pengebeløp som forutsettes brukt til prosjektet som mottar prisen. Pengene forvaltes av eier i samarbeid med arkitekt og entreprenør.

Send ditt forslag på postmottak@orkdal.kommune.no

eller send det til: Orkdal kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger

Kulturpris

Gis til personer, institusjoner eller organisasjoner for fremragende innsats i kulturarbeidet og/eller frivillig arbeid i Orkdal. Kulturutvalget innstiller hvem prisen skal tildeles. Formannskapet kan velge å dele prisen mellom flere kandidater dersom det er flere likeverdige. I tillegg til diplom mottar prisvinnerne en sjekk på kroner 15.000,-.

Send ditt forslag på postmottak@orkdal.kommune.no

eller send det til: Orkdal kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger

Miljøpris

Gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennelse for særlig innsats i miljøarbeidet i Orkdal. Forslag på kandidater til miljøprisen kan fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av arbeidet kandidaten har gjort eller gjør. Prisen er på kroner 10.000,- og et prisbevis.

Send ditt forslag på postmottak@orkdal.kommune.no

eller send det til: Orkdal kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger

Idrettsstipend

Stipend på kroner 20.000,- gis til idrettsutøvere, trenere eller tillitsvalgte mellom 15 - 22 år. Mottakeren må bo i Orkdal eller tilhøre idrettslag her. Idrettslaget må være tilsluttet Sør-Trøndelag Idrettskrets og Norges Idrettsforbund. Også organisert idrettsaktivitet som trav og skyting godkjennes. Stipendet kan deles, og kan brukes til trenerhjelp, deltaking på samlinger og konkurranser, samt på utstyr til trening og konkurranser. Ved tildeling legges det vekt på resultat, erfaring og bakgrunn, muligheter for utvikling, videre satsning, samt på uttalelser fra idrettsledere og særkrets. Kulturutvalget avgjør hvem som får stipendet. Formålet er å bidra til å gi yngre idrettsutøvere, lag og tillitsvalgte i idretten inspirasjon og mulighet til videre satsing og personlig utvikling.

Søk om: Idrettsstipend