Ettbensstående[1].JPG

I Orkdal kommune har vi et tilbud om trening for hjemmeboende eldre innbyggere. Tilbudet er organisert som gruppetreninger, og er et ledd i satsningen på forebyggende arbeid. Vi har fem etablerte treningsgrupper. To på Fannrem, to på Orkanger, og ei på Svorkmo, som alle har trening én gang per uke på dagtid.

Vi skulle gjerne hatt med oss flere personer som har interesse for og lyst til å lede ei treningsgruppe for seniorer. Vi har ingen spesielle krav til utdanning eller alder, og du får et fast honorar for jobben. Du vil få oppfølging og veiledning av fysioterapeut etter behov.

Balanse2_1200x1600.jpg

Kunne dette være noe for deg?

Ta kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten i Orkdal kommune, tlf.: 948 23 420

Her kan du lese mer om oss