Undervisning_1200x800.jpg

Nå er det tid for skoleinnmelding. Nærmere informasjon finner du på foresatteportalen

I forbindelse med skoleinnmelding ønsker Orkdal kommune foresatte og skolestartere velkommen til besøksdager!

Evjen skole
Elevene møter tirsdag 05.02.19 kl. 08.30 – 10.30. Alle møter i amfiet i nybygget via elevinngangen.

Gjølme skole
Elever møter fredag 01.02 kl. 09.00 – 11.00. 

Grøtte skole
Mandag 04.02.19

  • Elever med etternavn A – E møter kl. 08.30 - 10.00
  • Elever med etternavn F – K møter kl. 10.30 - 12.00

Tirsdag 05.02.19

  • Elever med etternavn L – Sa møter kl. 08.30 - 10.00
  • Elever med etternavn Skj – Å møter kl. 10.30 - 12.00

Skolestartere og foreldre møter opp i SFO-lokalene

Orkanger barneskole
Torsdag 07.02.2019

  • Elever med etternavn A – L møter kl. 09.00 - 10.30  
  • Elever med etternavn M – Å møter kl. 11.00 - 12.30 

Oppmøte ved SFO – inngang fra Erik Aarviksgate

Årlivoll skole
Tirsdag 12.02.2019                                                 

  • Elever med etternavn på A – L møter kl. 09.00 - 11.00
  • Elever med etternavn på M -Å møter kl. 12.00 - 14.00

Oppmøte utenfor inngang på nordenden av barneskolen