Områdene dette gjelder er:

- Blåsmo-Steinshaugen
- Blåsmo-Digeråsen
- Digeråsen-Brekka-Ljåmo
- Årlivoll-Vormstad

Flere mindre prosjekter er også planlagt gjennomført i perioden.