Alle kvinner født 1991 og senere fikk fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et toårig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. 

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65 -100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   
HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018. 
Tilbudet gjelder også kvinner som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i 7.klasse.


I Orkdal kommune fåes vaksinen gjennom helsestasjonen. 
Vi tilbyr vaksine på torsdager kl 15-18, på Helsestasjon for ungdom. Timebestilling er ikke nødvendig. 
Det er også mulig å få vaksinen ved Orkdal videregående skole. Ta kontakt med helsesøster der for avtale.
Ved spørsmål, ta kontakt med Orkdal helsestasjonen, tlf. 72 48 31 32

NB. Siste frist for oppstart vaksinering er i desember 2018.

Lenke til mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: Folkehelseinstituttets nettside