Tekniske tjenester anslår at stengeperioden blir omlag to uker.