Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på kommunens nettside og ved Servicekontoret i Orkdal rådhus i perioden 29.11.2018 – 19.12.2018