BPA innebærer at du har rollen som arbeidsleder og påtar deg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Du må søke om å få BPA. Før tildeling må det vurderes om dette er den mest hensiktsmessige måten å gi deg hjelp på.

Søk om tjenesten

Søknadskontoret behandler søknader fortløpende. Lenke til søknadsskjema finner du nederst på denne siden.
Vi forsøker å svare deg innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk, og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.

Kontaktinformasjon

Søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester
Telefon: 72 47 19 56
E-post: soknadkontor@orkdal.kommune.no                                                                                                       
Besøksadresse: Fannremsveien 22, 7320 Fannrem
Postadresse: Postboks 83, 7301 Orkanger

Klage

Dersom du får avslag på søknaden, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist.