Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. april kl. 21:36

Skatteetaten har flyttet fra rådhuset

Les mer clear

Brukermedvirkning i skolen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

aaa

Lover og retningslinjer

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Lover

Opplæringslova

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppvekst
Telefon:72483000
Epost:postmottak@orkdal.kommune.no
Postadresse:Postboks 83 7301 ORKANGER
Besøksadresse:7300 ORKANGER

Kontaktpersoner

Navn:Kari Mostad
Tittel:Kommunalsjef
Telefon:72483000
Epost:kari.mostad@orkdal.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig fra2013-01-11
Gyldig til2017-01-30