Røde Kors har som et av sine hovedmål å arbeide for gode og trygge lokalmiljø. Vi mener at tiltak som øker barns mestring og gir kontakt med trygge voksne, er viktig for å skape gode lokalsamfunn. Derfor ønsker vi nå å bruke vår kompetanse til å koble frivillig arbeid med skolenes leksehjelptilbud.

I avtalen med Orkdal kommune er det bestemt at Røde Kors skal bidra til å styrke allerede etablerte leksehjelptilbud. Det betyr at skolene kan gi et større tilbud til elever som har behov for slik hjelp. Røde Kors Orkdal skal samarbeide med skolene om å koble frivillige leksehjelpere opp mot skolene. Leksehjelpen foregår i skolenes leksehjelptid, - som oftest rett etter skoleslutt. 

For den frivillige leksehjelperen betyr det at han/hun får arbeide i et etablert system, med veiledning fra skolen. Det er alltid skolen som har det overordnede ansvaret og foreldrekontakten i forhold til barna!

Du som er interessert, må tenke gjennom hvor mye tid du kan og vil bidra med. Slik kan vi organisere et opplegg som passer den enkelte både når det gjelder tid og kompetanse.

Når du melder interesse for å delta i frivillig arbeid gjennom Røde Kors, kaller vi deg inn til en samtale der vi får avklart interesser og muligheter. Deretter inviteres du til kurs i samsvar med Røde Kors-skolens opplæringsprogram for frivillige; et introduksjonskurs og et temakurs om leksehjelp. Kursene er gratis, og varer fra kl. 18 til kl. 21.

I tillegg må alle som skal arbeide med barn og unge legger fram godkjent politiattest av nyere dato, samt underskrive en etikk- og taushetserklæring for ansatte og frivillige i Røde Kors. Leksehjelpere må ha fylt 18 år.

Røde Kors håper mange har lyst til å bruke litt av fritiden sin til frivillig arbeid: Vi har aktiviteter innenfor mange områder. Ved å gå til Røde Kors sin hjemmeside https://www.rodekors.no/bli-frivillig/ finner du påmeldingsskjema til Røde Kors.

Vi gleder oss til å høre fra deg, når som helst på året, og vi starter nye kurs ved behov. De første kursene i høst går av stabelen torsdag 5. oktober kl.18.00, på rådhuset.

Velkommen til oss!

Orkdal 17.09.2017

Gunnar Hoff Lysholm, leder