Om skolen

Årlivoll skole er en 1 - 10 skole med ca 210 elever og 30 ansatte. Skolen vår ligger på Svorkmo, sør i Orkdal kommune. Barneskolen ble bygd i 1968 og ungdomsskolen i 1985. Skolen ble pusset opp i 1997 og da ble det også plass til SFO. Skolens friluftsprofil er viktig og denne satsingen førte til at Mjovatnet leirsted ble etablert for noen år tilbake.

Vi vektlegger stor grad av naturlig åpenhet og trygghet i forholdet mellom ansatte, elever, foresatte og nærmiljø. Gjensidig respekt, forståelse, toleranse, og ansvar skal gjelde i enhver sammenheng. En forutsetning for godt samarbeid, er god kommunikasjon.

Vi vil fokusere mer på forskjeller enn på likhet. Det er summen av forskjellene som er vår styrke og som gir spennvidden i det vi totalt kan stå for.

Vi ønsker å utvikle et godt læringsmiljø, der hver enkelt får mulighet til å videreutvikle sine positive egenskaper og evner, slik at det blir til beste for dem selv og andre.

Skolen må organiseres slik at den fungerer som et arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. " En persons evner og identitet utvikles i samspillet med andre-mennesket formes av sine omgivelser samtidig som det er med på å forme dem." (Kunnskapsløftet)

Vi ønsker å ha en sterk friluftsprofil som er synlig i plan og aktivitetssammenheng. Alle elever skal slik ha hatt flere overnattinger ute når de er ferdige på Årlivoll.

Rektor

Rune_landro – web.jpg
Rune Landrø
Telefon: 
72 47 14 50 eller 959 07 811
E-post: rune.landro@orkdal.kommune.no