Pensjonister2[1].JPGDet er en hyggelig ramme rundt arrangementet der pensjonistene takkes av for sin innsats i Orkdal kommune.

31 år i gjennomsnitt da kommuneveteraner ble takket av med høytidelig middag på Bårdshaug herregård.

Det var en anselig mengde med kommunal erfaring samlet da Orkdal kommune takket av medarbeidere som nå går over i pensjonistenes rekker. I alt takker 33 ansatte for seg i år, hvorav 29 med mer enn 10 års fartstid. 15 av dem hadde takket ja til middagsinvitasjonen den 20. november, og møtte sammen med sine ledere til en hyggelig markering. Der traff de både ordfører, rådmann og personalsjef, som sørget for gode ord og overrekkelse av roser, gavekort og hedersmerker.

Anbefalte frivillig arbeid

Etter aperitiff og fotografering ønsket rådmann Svein Henry Berdal hedersgjestene velkommen til bords, der det ble servert treretters middag. Tidligere ordfører Gunnar H. Lysholm var invitert for å fortelle om Thamshistorien. Lysholm, som selv er pensjonist, benyttet også anledningen til å framheve betydningen av å engasjere seg i noe meningsfullt etter at yrkeskarrieren er over, og snakket varmt om frivillig arbeid.

Som om det var i går

Ordfører Oddbjørn Bang takket samtlige for innsatsen gjennom mange år, mens personalsjef Guri Hovdenak i sin tale mimret over den enorme utviklingen som har foregått mens hedersgjestene har vært i kommunens tjeneste, blant annet innen teknologi. For å sette det hele i perspektiv tok hun utgangspunkt i Tor Wongraven, som ble ansatt i 1970.

…det var lenge før en av dagens kommunalsjefer ble født, mens Roar Strand, Thomas Numme og Karoline Krüger ble født dette året. Moms erstattet oms, vi hadde Mardøla-aksjonen og Alf Prøysen døde.  Ole Paus og Øystein Sunde debuterte, Beatles utga “Let it be”, mens Simon & Garfunkel ga ut “Bridge over troubled water. Det var tider det!”

Bry oss om hverandre

Tor WongravenTor Wongraven oppnådde 48 år i kommunal tjeneste, og gledet seg til hver arbeidsdag.

Hovdenak presiserte at selv om mye er endret, er også mye som før.

“Vi har like stort behov for dyktige fagfolk i dag som for 20, 30 og 40 år siden, og vi har like stort behov for at vi bryr oss om hverandre, både som medmennesker og arbeidskolleger”, sa hun før det var tid for høytidelige overrekkelser.

Alle med fartstid over 25 år fikk utdelt hedersmerke fra Kommunenes Sentralforbund, et gavekort på 2500 kroner og rose.

Følgende var til stede:

Liv Sonja Solberg, Hjemmetjenesten
Ingrid Vuttudal Brattli, Hjemmetjenesten
Randi Brudeseth, Hjemmetjenesten
Toril Rekstad, Orkdal helsetun
Heidi Klingen, Orkdal helsetun
Per Arne Metliås, Tekniske tjenester
Sidsel Metliås, Tekniske tjenester
Terje Barstad, Orkanger ungdomsskole
Magda Fossbakk, Orkanger barneskole
Tor Wongraven, Plan og forvaltning
Gunnar Ianke, Kommunelege
Karen Lyngved Gjønnes, Orkdal helsetun

Følgende med minimum 25 års var ikke til stede:

Folke Forfang, Rådmannens stab
Sølvi O. Snildal, Hjemmetjenesten
Ann Mari Wahlmann, Hjemmetjenesten
Liv Marie Hoff, Hjemmetjenesten
Aud Astrid Asbøll, Hjemmetjenesten
Britt Karin Ofstad, Orkdal helsetun
Kjell Morten Hansen, Tekniske tjenester
Randi Rindal, Grøtte skole
Bente Rabben Greve, Orkanger barneskole
Edel Høen Melås, Evjen skole
Jens Otto Belsaas, Årlivoll skole
Mildrid Nyhus, Hjemmetjenesten
 

Alle med mellom 10 og 25 års ansettelse fikk overrakt gavekort på kroner 1500 og rose.

Følgende var til stede:
Anne Kristin Storset, Tekniske tjenester
Helga Sundli, Tekniske tjenester
Snefrid Langmo, Tekniske tjenester
 

Følgende med mellom 10 til 25 års tjeneste var ikke til stede:
Anne Margrethe Tellefsen, Hjemmetjenesten
Kjell Arne Gangaas, Helse og familie

I tillegg til disse, slutter også følgende personer seg til pensjonistenes rekker i løpet av 2018:
Aage Schei, Næringssjef
Randi Øyum, Hjemmetjenesten
Ragnhild Skogås, Orkdal helsetun
Anne Flor Kjøren, Grøtte barnehage

Disse fire har vært ansatt i under 10 år, og omfattes dermed ikke av reglementets bestemmelser om hvem som skal inviteres og takkes av. Det forhindrer ikke at disse også mottar en velfortjent takk for sin innsats!