Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Selvbetjening / Elektroniske skjema etter tema
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
ELEKTRONISKE SKJEMA ETTER TEMA  

Arbeid

Barn og familie

Bolig og eiendom

Helse

 • Helse- og omsorgstjenester
  Søknad om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, matombringing, omsorgsbolig, omsorgslønn, trygghetsalarm, psykisk helsearbeid, avlastning barn/unge, støttekontakt, fysioterapi, ergoterapi, brukerstyrt personlig assistent, opphold institusjon,ledsagerbevis, dagsenter og annet.
 • Tilskudd til tiltak innenfor rusomsorg i lag/organisasjoner
  Orkdal kommune har vedtatt «å gi tilskudd til organisasjoner som har gode tiltak innen rusomsorg». Eksempel på tiltak innen rusomsorg kan være: treffsted/kafe, sport- og fritidsaktiviteter, håndverksaktiviteter eller organiserte friluftsaktiviteter. Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende

Individ og samfunn

Kultur, idrett og fritid

Næring

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

 • Bostøtte
  Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.
 • Helse-og omsorgstjenester - søknad om
  Søknad om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, matombringing, omsorgsbolig, omsorgslønn, trygghetsalarm, psykisk helsearbeid, avlastning barn/unge, støttekontakt, fysioterapi, ergoterapi, brukerstyrt personlig assistent, opphold institusjon,ledsagerbevis, dagsenter og annet.
 • Ledsagerbevis
  Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for for eksempel å gå på kino, idrettsarrangementer, teater eller annet.

Skole og utdanning

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Org.nr:
958 731 558
Kontonr: 6401 0697008

Åpningstider og sentralbord

Vakttelefoner
Hjemmetjenesten:
928 44 423
Legevakt: 72 48 01 00
Teknisk vakt: 951 10 100
Veterinærvakt

Enheter og ansatte

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558