Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Politikk / Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KOMMUNALT RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE  

Rådet er opprettet for å gi råd til de kommunale styresmaktene, og det overordnede målet for rådets arbeid er å skape en bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende, basert på likeverd og likestilling.

Rådet har krav på at saker som skal behandles politisk legges fram for rådet i god tid før sakene skal behandles og avgjøres. Ethvert kommunalt organ har plikt til å legge fram saker for rådet når sakene omhandler problemstillinger som angår personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker til vurdering. Les mer om rådets mandat og Handlingsplan for 2011 - 2015 fra lenker i kolonne til høyre. Der finner du også lenke til møtekalender, med innkallinger og referater.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Org.nr.: 958 731 558
 Mandat
(filstørrelse: 220,7 KB)
 Rådets handlingsplan 2011-2015
(filstørrelse: 140,8 KB)
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558