Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også  /  Innhold A - Å / Forliksråd
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
FORLIKSRÅD  

Forliksråd - Folkets egen domstol

Alle kommuner har et forliksråd. Det består av tre valgte lekdommere og like mange varamedlemmer. Kommunestyret velger forliksråd for fire år av gangen.

Forliksrådene avlaster resten av rettsystemet med ca. 250.000 saker hvert år. Synes forliksrådet at saken er for vanskelig, kan saken henvises til tingretten. Men det viser seg at svært få saker ankes eller går videre til en høyere rettsinstans.

Selv om du har rett, må du få rett

Forliksrådet er domstolenes aller første instans. Det er både en meklingsinstans og domstol. De fleste sakene i forliksrådet dreier seg om uenighet om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester. Et krav om betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Dette for at kravet eventuelt kan tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Forliksrådet behandler kun sivile saker, ikke straffesaker. Forliksrådet avsier ikke dom i saker de finner for omfattende eller vanskelige.

Sist oppdatert: 09.10.2015

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon:
72 48 30 00
E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Orkdal forliksråd
Sekretariat:
Orkdal og Agdenes lensmannskontor,
Telefon: 02800

Nyttige lenker

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558