Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Barnehage og skole  /  Barnehage / Orkanger barnehage
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Velkommen til Orkanger barnehage  

Orkanger barnehage ligger på nedre del av Orkanger mot sjøen, lokalt kalt Nerøra. Vi har 4 avdelinger, 2 småbarn (Månestua og Solstua) og 2 storbarn (Hov og Nervika) med henholdsvis 14 barn og 26 barn.

Vi legger stor vekt på aktiv uteleik. Barnehagen har flotte turmål like i nærheten; fjæra (Terna og Gammelosen), Idrettsparken og skogen. Alle avdelingene har - som del av miljøfyrtårnsertifisering - minst en turdag i uka og uteleik hver dag.Friluftsliv og fysiske aktiviteter gir barna gode opplevelser og gir barna fine muligheter for mestringsopplevelser. Vårt mål er at alle skal oppleve gleden med å være ute i all slags vær, bruke kroppen aktivt på ulike arenaer, - enten det er på tur i nærmiljøet, gymsalen ved Orkanger barneskole eller på alle de andre turmålene.

Ellers er vennskap, språk og språkutvikling områder vi jobber mye med. Orkdalsbarnehagene har både en Vennskapsplan(Voksne skaper vennskap) og en Språkplan (Språkglede) Vi jobber med å styrke barnas språkutvikling gjennom fokus på høytlesing,gode hverdagssamtaler, være gode språkmodeller og legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn. 

Ved å legge til rette for god leik og være tilstede i barnas leik kan vi skape gode kår for leik og vennskap. Vi kan også forebygge utestenging og mobbing blant barna. Å skape vennskap har stor betydning for barnets sosiale utvikling.

Prosjektarbeid: Avdelingene på Orkanger barnehage jobber årlig med ulike prosjekt. Dette skjer i èn periode på høsten og èn på våren. Prosjektene er først og fremst knyttet til begrepet prosess, men det kan også bli produkter i etterkant. Barns medvirkning er viktig i prosjektarbeidet; samhandling mellom barna og deres nysgjerrighet og interesser driver prosjektet og prosessen framover i fellesskap med voksne som pådrivere og inspiratorer.

Måltider: Vi serverer tre måltider i løpet av dagen. Frokost serveres i tidsrommer kl. 0745 - 0830.

Under bildegalleriet finner du lenker til alle avdelingene våre og til praktisk informasjon du som forelder/foresatt kan ha nytte av.

Sist oppdatert: 24.10.2016

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Dordigate 18
Telefon  72 48 40 70

Styrer
Morten Stub
Mobil: 478 05 056
Telefon: 72 48 40 70
E-post:
morten.stub@
orkdal.kommune.no

Assisterende styrer
May Røhmesmo
Mobil: 415 40 939
Telefon: 72 48 40 70
E-post:
may.rohmesmo@
orkdal.kommune.no

Planleggings- og studiedager 2016-2017:

  • Mandag, 19. september
  • Fredag, 25. november
  • Fredag, 17. mars
  • Fredag, 26. mai
  • Onsdag, 21. juni

Barnehagen er stengt disse dagene.

Facebook_f Lenke til Orkanger barnehage på facebook
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558