Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Tekniske tjenester  /  Veg / Avkjørsel fra kommunal veg
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Avkjørsel fra kommunal veg  
Ved etablering av ny avkjørsel eller hvis avkjørsel fra kommunal veg skal endres eller flyttes skal det søkes skriftlig om avkjørselstillatelse. For nye tomter blir det gitt tillatelse i forbindelse med behandling av søknad om tiltak (byggetillatelse).
Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal veg.

Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal veg, er det viktig at den bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt. Vegloven §§ 40 - 43 gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler.

Enhver tilpasning til veg og fortau skal i sin helhet gjøres på egen eiendom. Tilpasningen skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes. På bakgrunn av dette, stilles det derfor krav til frisikt, svingeradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler. I tillegg stilles det tekniske krav til opparbeidelsen av avkjørselen.

Sist oppdatert: 22.06.2009
Hvordan søke  
Vi anbefaler at du søker ved hjelp av vårt elektroniske søknadsskjema.
Fyll ut skjema på nett, trykk 'send', og søknaden er levert!  Dersom du oppgir e-postadresse vil du få en kopi av skjemaet som kvittering for at prosessen var vellykket.

Elektronisk søknadsskjema 

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Org.nr. 958 731 558
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558