Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også  /  Planer / Kommuneplanen
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KOMMUNEPLANEN  

Kommuneplanen er ”alle planers mor”. Den presenterer kommunestyrets visjon og mål for Orkdal.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er delt i to deler, en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende kart. Samfunnsdelen sier noe om hvordan vi skal klare å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne og hva vi må gjøre for at det skal være godt å bo her. 

I Plan- og bygningslovens § 20-1 heter det at kommunene skal gjennomføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne fysisk, økonomisk, sosial, estetisk og kulturell utvikling innenfor ulike områder.

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen for å se om det er nødvendig å foreta endringer i den.

Kommuneplanens arealdel ble revidert i 2014 og endelig vedtatt i 2015. I boksene under finner du lenker til kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt kommunens planstrategi.  

Sist oppdatert: 13.02.2015

Planstrategi 2012 - 2016

Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid.

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset

Besøksadresse:

Allfarveien5

Postadresse:

Postboks 83,
7301 Orkanger

Telefon:
72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Org.nr. 958 731 558
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558