Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Kultur, fritid og bibliotek  /  Ung i Orkdal / MOT
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
MOT i Orkdal  

MOT i Orkdal er stort. Vi har et stadig økende antall Ungdom med MOT, samt at vi har tre lokale MOT-ambassadører som vi er kjempestolte av. Vi har også fått tre aktive medspillere som vi er glade for  ha med på laget.

MOT bidrar til å styrke ungdommers mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Gjennom å nå ungdom både på skole og i fritid så håper vi på at denne effekten skal øke.
 

22.august, rett etter skolens ferie er slutt, kommer MOTs turnebuss rullende til Orkdal. Det blir konsert med MOTteamet, Chand Torsvik og ungdommer fra lokalmiljøet. Vi gleder oss!

MOT i Orkdal

Sist oppdatert: 12.02.14

Om MOT  

MOT i ungdomskolen

MOT-skoler:
Orkanger u.s.             
Årlivoll skole
Grøtte skole

Informatører:
Gro L. Gjønnes
Katrine Nicholaisen
Jenny Strand                
Guro Slettestøl Sundstrøm

Solveig Meland
Heidi Vatn

Alle ungdomsskoleklasser har besøk av sine MOT-informatører 3-4 ganger pr skoleår. Besøkene har ulik varighet, fra 1 time til 2,5 timer. Programmet og innholdet for MOT-besøkene er likt for alle MOT-skolene i hele landet.

Aktiv medspiller med MOT

MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdommers fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

Aktiv medspiller med MOT er en del av MOT i fritid. Lagene som vil bli MOT-lag må skolere en trener/leder som blir MOTivatør. MOTivatørene er MOTs medarbeidere, rollemodeller og verdiskapere. Det er de som er ansvarlige for at laget/organsiasjonen er gode ambassadører for MOT. De vet hva MOT står for, og brenner for at disse verdiene skal bli en del av ideologien i laget. Det kreves derfor at en trener/leder selv har et sterkt ønske om å være MOTivatør for sin gruppe.

I dag har vi følgende Aktive Medspillere:
OIF Turn - konkurransepartiet
OIF Fotball - Senior, J13 og G13
Orkla Fjellsportklubb

I løpet av mai vil det bli en ny MOTivatørskolering, så ta gjerne kontakt om du ønsker at laget ditt skal bli MOT-lag. PS! Det er ikke bare idrettslag som kan bli aktive medspillere. Kor, korps o.l. kan også bli det. Eneste kravet er at gruppa må bestå av ungdommer i alderen 12-25 år. Kontaktinformasjon finner du i høyre kolonne på denne siden.

Om MOT

MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.

MOTs oppfording

Vis mot - ta egne valg

Visjon
Varmere og tryggere oppvekstmiljø

Grunntanke
Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet.
Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.
Jobbe holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter.

Grunnantagelser
Mot er den viktigste egenskapen et menneske har.
Mennesket er skjørt og sårbart - og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser.
Mennesket er robust og motstandsdyktig - og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid.

Grunnverdier
- MOT til å leve
- MOT til å bry seg
- MOT til å si nei

Les mer på www.mot.no

 
 

Nyheter  

Lokale MOT-ambassadører

Celine, Sturla og Maja er valgt ut til å være lokale MOT-ambassadører fordi de representerer det MOT står for, og er gode forbilder for andre ungdommer. Klikk på navnene for å komme til hjemmesiden deres.

Celine, Sturla og Maja

Sturla Fagerli Larsen
Maja Aspås Teialeret
Celine S. Helgemo

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal rådhus
Allfarveien5

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@
orkdal.kommune.no


MOT-koordinator
Heidi Vatn
Telefon: 72 48 32 95
Mobil: 990 07 434
E-post: heidi.vatn@
orkdal.kommune.no

 


Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558