Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Sosiale tjenester
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
SOSIALE TJENESTER  
  Kommunen har ansvar for flere sosiale tjenester, og skal gi informasjon og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hjelpen er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen.
Den som ikke kan sørge for eget livsopphold eller dra omsorg for seg selv, kan ha krav på økonomisk støtte og/eller sosiale tjenester.

 Illustrasjonsfoto: Utstrakt hånd
Selv om flere tjenester er samlet hos NAV Orkdal, er de likevel i kommunal regi. Ved å bruke undermenyen i venstre kolonne finner du mer informasjon om sosiale tjenester i Orkdal kommune. 


Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. I Orkdal kommune er det NAV som behandler søknader om bostøtte.

Viktig informasjon:

  • Søknadsfristen er 25. hver måned.
  • Du får svar innen 20. neste måned.
  • Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned hvis det ikke har skjedd endringer.

Lenke til: Mer informasjon om og søknadsskjema for bostøtte

Sist oppdatert: 19.01.2017

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune
Besøksadresse:
 
Allfarveien 5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

NAV Orkdal

Besøks- og postadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien 5
7300 Orkanger

Telefon: 55 55 33 33
(Mellom kl. 08.00-15.30)
E-post: nav.orkdal@nav.no

Åpningstider: 
Man-, tirs-, tors- og fredag kl. 10.00 – 14.00
(onsdager stengt)

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558