Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Kommunale bestemmelser, forskrifter, reglement og vedtekter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Skjenkebevilling
På denne siden finner du generell informasjon om skjenkebevilling samt lenker til kommunale forskrifter og bestemmelser, gebyrer og til søknadsskjema.

All servering av alkohol mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Dette gjelder enten du skal drive næring eller serveringen er knyttet til sluttet selskap eller spesielle arrangementer.

Dersom du skal drive hotell, restaurant eller skjenkested og ønsker å servere alkohol, må du søke om skjenkebevilling fra kommunen. Bevilling kan gis for inntil fire år av gangen. En bevilling kan også gis for en bestemt del av året, for en enkelt bestemt anledning eller som ambulerende bevilling til sluttet selskap.
Du har ikke krav på å få bevilling. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges. Eventuelle avslag må begrunnes. Det er også opp til kommunen å vurdere hvilken type alkoholholdig drikk du får skjenkebevilling for.

Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder skjenking i sluttede selskaper. Bevilling for en enkelt, bestemt anledning / en bestemt del av året gjelder for åpne arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger.

Bevilling kreves ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer (så sant det ikke tas betalt for drikke, eller utleier leverer andre tjenester enn utleie av lokalet).

Bevillingen kan gjelde alkoholholdig drikk i gruppe 1, gruppe 1 + 2 eller gruppe 3:

1. Alkoholholdig drikk med over 2,5 og høyst 4,7 %
2. Alkoholholdig drikk med over 4,7 og under 22 %
3. All alkoholholdig drikk

Kriterier: All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Hvordan søke:

Søknad om skjenking og servering - elektronisk skjema

Søknad om ambulerende- og enkeltanledning - elektronisk skjema

Lenke til bestemmelser:
Forskrift om skjenketider for alkoholholdig drikk, åpningstider for serveringssteder og salgstider av alkoholholdig drikk som inneholder høyst 4,7 volumprosent alkohol, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag 

Kommunal retningslinjer for salg og skjenking av alkohol

Gebyrer skjenkebevilling

Sist oppdatert: 14.01.2013

av: Oddvik, Vibeke
endret: mandag 14. januar 2013

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558