Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Tekniske tjenester / Veg
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Vegutbygging og -vedlikehold
Orkdal kommune har ansvaret for ca. 170 km med veger i Orkdal.

Dette gjelder veger både i tettstedene våre og distriktsveger.
Kommunens driftsavdeling har en del maskiner og kjøretøy som benyttes til vegvedlikehold, men det aller meste av vedlikehold utføres av private entreprenører og maskineiere. Selv om arbeidet utføres av eksterne entreprenører, så er det Orkdal kommune du skal henvende deg til dersom du har spørsmål eller vil komme med henvendelser.

Flere lover og forskrifter regulerer vår virksomhet.
Forvaltning av vegloven er sentral i denne forbindelse.
Av sentrale forskrifter nevnes skiltforskriften.

Veg og gatelys
Kommunen forvalter drift av veg- og gatelysene både på det kommunale vegnettet og riks- og fylkesvegnettet. I alt er det ca. 1650 lyspunkter på det offentlige vegnettet i Orkdal. Størsteparten står langs de kommunale vegene.

Statens vegvesen yter tilskudd til lyspunktene langs riksvegene, mens kommunen betaler for drift av de øvrige.

Gatelys
Utbygging av gatelys langs adkomstveger i boligfelt bekostes som oftest av oppsitterne selv, mens kommunen overtar driftsansvaret etter bestemte regler.

Veg- og gatelysene er tente fra midten av august og til ca. midten av mai. I sommerhalvåret er lysene slokket hele døgnet.
Defekte lyspærer skiftes stort sett ut innen 3 – 4 uker. Større feil og mangler rettes opp i løpet av få dager.

Lokalt finnes Retningslinjer for utbygging av veg- og gatelys i Orkdal kommune.

Vintervedlikehold
Vintervedlikehold kommunale veger Orkdal kommune har ansvaret for vintervedlikeholdet av kommunale veger samt noen få private veger som har en viss overordnet funksjon. Vi følger i stor grad følgende standard.

Parkområder og grøntanlegg
En stor del av parkområder og grøntanlegg i tettstedene vedlikeholdes av vårt driftspersonell.

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet er et viktig satsningsområde.
Her finner du Populærutgaven av Trafikksikkerhetsplan for Orkdal kommune 

Hovedplan veg
Hovedplan Veg beskriver målsettinger, strategier og tiltak innenfor vegsektoren i Orkdal kommune. Planen er en videreføring av hovedplanen som ble vedtatt i 1999.

Kommunalteknisk norm
Kommunalteknisk norm er en samling av dokument og tegninger som beskriver seksjon for kommunalteknikk sine standarder innenfor veg, vann og avløp.
Normen finner du på lenken her:
Kommunalteknisk norm

Standard for graving i veger
Tekniske tjenester får ofte spørsmål om graving i offentlig veg. Derfor er det lagt ut en standard for dette, samt søknadsskjema:
Standard for graving i veg
Søknadsskjema (word-fil)

Regler for tilskudd til vedlikehold av private veger
Kommunen gir i flere tilfeller tilskudd til vedlikehold av private veger. Her er en oversikt over de forskjellige statuttene:
Tilskudd til vedlikehold av private veger (word-format)

av: Brekke, Yngvar
endret: tirsdag 26. mai 2009

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558