Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:   www.orkdal.kommune.no
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Nettstedskart
 1. Nyheter
  Nyheter fra Orkdal kommune
  1. Selvbetjening
   De fleste av våre skjema er elektroniske, og kan fylles ut på nett og sendes elektronisk til vårt postmottak. Noen skjema må fortsatt skrives ut, fylles ut for hånd, undertegnes og sendes med post. I boksene under ligger lenker til henholdsvis elektroniske og utskriftsvennlige skjema.
   1. eFaktura
    Andre elektroniske tjenester
   2. Personvern
    infoside
   3. Elektroniske skjema A - Å
    Elektroniske skjema for Orkdal kommune.
   4. Elektroniske skjema etter tema
    Elektroniske skjema etter tema (LOS-struktur)
   5. Digital post til deg
    I fremtiden vil du få en sms på mobiltelefonen eller e-post med beskjed om at du har mottatt svar på din henvendelse til kommunen.
  2. Se også
   Samleside for sider under "Se også"-menyen
   1. Innhold A - Å
    Alfabetisk, klikkbar oversikt over innhold på Orkdal kommunes hjemmeside
   2. Arkiv
    Informasjon om Orkdal kommunes eldre arkiver.
   3. Friluftslivets år
    Informasjonsside om Friluftslivets år
   4. Handlingsplan og budsjett
    Informasjonsside for budsjett og handlingsplan
   5. Kart
    Web-baserte karttjenester
   6. Kommunale bestemmelser, forskrifter, reglement og vedtekter
    På denne siden finner du en oversikt over noen aktuelle regelverk for Orkdal kommune. For noen områder vil regelverk dokumenteres i hovedplaner. Dersom du savner regler i denne listen, gi gjerne beskjed så vi kan rette opp.
   7. Kommunereformen
    Informasjonsside. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.
   8. Krise og beredskap
    Orkdal kommune ønsker å fremstå som en trygg og sikker kommune med hensyn til forebygging av ulykker og katastrofer. Det er gjennom en god beredskap kommunen skal være i stand til å takle ulykker og katastrofer som måtte oppstå.
   9. Ledige stillinger
    Oversikt over ledige stillinger i Orkdal kommune.
   10. Natur og Miljø
    Side for opplysninger om miljørelaterte forhold i kommunen, samt om biologisk mangfold og naturforvaltning
   11. Nettstedskart
     
   12. Offentlig ettersyn/Høring
    På denne siden legges høringer og saker til offentlig ettersyn ut.
   13. Planer
    På denne siden ligger planer som Orkdal kommune styres etter. Følg linkene i venstre kolonne for å dirigeres til de plansidene du vil se.
   14. Postlister
    Side med oversikt over inn- og utgående post til Orkdal kommune
   15. Priser og gebyrer
    På denne siden siden ligger alfabetisk prisoversikt over de tjenester Orkdal kommune tilbyr.
   16. Stedsnavn
    Informasjonsside om bestemmelse av Stedsnavn
   17. Åpningstider rådhuset
    Informasjon om åpningstider for Orkdal rådhus.
   18. Årsmelding, regnskap og rapporter
    Informasjonsside med årsmeldinger, årsregnskap og kvartalsrapporter
   19. Veterinærvakt helg og helligdager
    Oversikt over veterinærvakt i helg og på helligdager
  3. Information in English
   This page contains information about Orkdal in English
   1. Local government
    lkølk
   2. Tourist information
    turistinformasjon
  4. Administrasjon
   Informasjonsside for rådmannens stab i Orkdal kommune
   1. Administrative enheter
    Informasjon om administrative enheter
   2. Ansatte i Orkdal kommune
    liste over ansatte
   3. Ansatte rådmannens stab
    Kontaktinformasjon for enhetene.
   4. Delegering
    Delegering innen administrasjonen skjer på grunnlag av den delegering som er gitt til rådmannen med de begrensninger og presiseringer som er tatt inn i delegeringsreglementet fra de politiske utvalgene.
   5. Gjestenett
    Orkdal kommune tilbyr besøkende i deler av Orkdal trådløst internett.
   6. Organisasjonskart
    Informasjonsside om administrastiv organisering i Orkdal kommune
   7. Varsling i Orkdal kommune
    Orkdal kommune ønsker at medarbeidere skal si fra om kritikkverdige forhold. Vi ønsker å ha en åpenhet i vår organisasjon som innbyr til kommunikasjon og dialog.
  5. Barnevern
   Informasjonsside for barneverntjenesten i Orkdal, Meldal og Agdenes
   1. Bekymringsmelding
    Informasjonsside for barneverntjenestens arbeid
   2. Avlastning - besøkshjem
    Informasjon om avlastningshjem og besøkshjem
   3. Fosterhjem
    Informasjon om fosterhjem
   4. Støttekontakt
    Informasjon om støttekontakter for barnevernet
   5. Tilsynsfører
    Informasjon om tilsynsførere i barnevernet
   6. Beredskapshjem
    Informasjon om beredskapshjem
  6. Barnehage og skole
   Felles inngangsportal til barnehage, skole, voksenopplæring, ppt og sfo
   1. Barnehage
    Informasjonsside om barnehagene i Orkdal
   2. SFO
    Informasjonsside for SFO i Orkdal
   3. Skole
    skolene i Orkdal
   4. PP-tjenesten
    Informasjonsside for pp-tjenesten
   5. Voksenopplæring
    Informasjonsside for voksenopplæringa
  7. Bolig
   Informasjonsside
   1. Bolig til utleie
    Informasjonsside
   2. Bostøtte
    Informasjonsside
   3. Ledige tomter, kommunale
    Informasjonsside
   4. Boligtilskudd til etablering
    informasjonsside
   5. Boligtilskudd til prosjektering
    Informasjonsside
   6. Boligtilskudd til tilpasning/utbedring
    Informasjonsside
  8. Familiesenter
   Familiesenter er et åpent lavterskeltilbud til barn, ungdom og deres foresatte hvor fagpersoner fra enhet helse- og familie er tilgjengelig for rådgivning.
   1. Helse og omsorg
    Informasjon om tjenester innen helse, pleie og omsorg
    1. Antidoping
     Informasjonsside for Sammen mot doping i Orkdal
    2. Avlastningstjenesten for barn og unge
     Informasjonsside
    3. Bolig til funksjonshemmede
     Informasjonsside om bofellesskapene i Orkdal
    4. Brukerstyrt personlig assistent
     ...
    5. Dagaktivitetssenter for demente
     Informasjonsside om dagaktivitetssenter for demente
    6. Dagsenter for eldre
     Informasjon om Dagsenter for eldre
    7. Forvaltningskontor
     Informasjonsside for felles forvaltningskontor i helse-, pleie- og omsorgstjenester
    8. Friskliv- og mestringssenter
     informasjonsside for friskliv- og mestringssenter
    9. Velkommen til FYSAK Orkdal
     Informasjonsside FYSAK
    10. Fysio- og ergoterapitjeneste
     informasjonsside
    11. Helsestasjon og skolehelsetjenesten
     Informasjonsside for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
    12. Hjelpemiddellageret
     Informasjonsside
    13. Hjemmetjenesten
     Informasjonsside om hjemmetjenesten i Orkdal
    14. Hjertestartere i Orkdal
     Oversikt over hjertestartere i Orkdal
    15. Kreftkoordinator
     Informasjonsside for regional kreftkoordinator
    16. Legetjenester
     Informasjon om legetjenester i Orkdal kommune
    17. Legevakten i Orkdalsregionen (LIO)
     Informasjonsside for LIO
    18. Omsorgsbolig
     informasjon om omsorgsboliger
    19. Omsorgslønn
     Informasjon om omsorgslønn
    20. Parkeringskort
     Informasjon om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
    21. Psykisk helse- og rusarbeid
     Informasjonsside
    22. Pårørendeskole Demens
     Informasjonsside for Pårørendeskolen, et tilbud til kurs for pårørende til demente
    23. Rehabilitering
     ...
    24. Støttekontakt
     informasjonsside for støttekontakttjenesten
    25. Sykehjem: Orkdal Helsetun
     Informasjonsside for Orkdal helsetun
    26. Søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester
     Informasjonsside for søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester
    27. Trygghetsalarm
     Informasjon om trygghetsalarm
   2. Flyktninger og andre innvandrere i Orkdal kommune
    Informasjonsside for innvandrere og flyktninger
    1. Norskopplæring for minoritetspråklige
     Voksenopplæringen i Orkdal kommune tilbyr norskkurs for fremmedspråklige.
    2. Språkpraksis
     Informasjonsside
    3. Tuberkulose
     Informasjonsside
   3. Kultur, fritid og bibliotek
    Informasjonsside for og om enhet kultur, fritid og bibliotek
    1. Driftsstøtte
     Informasjonsside
    2. Velkommen til Orkdal folkebibliotek!
     På denne siden finner du informasjon om bibliotekene i Orkdal kommune.
    3. Boksalg i Servicekontoret
     Informasjonsside
    4. Frivilligsentralen
     Frivilligsentralen i Orkdal kommune, på Strandheim.
    5. Hederspriser og idrettsstipend
     Informasjonsside for hederspriser og idrettsstipend
    6. Historiske flybilder
     Historien inn i fremtiden! Prosjekt med digitalisering og presentasjon av historiske flybilder.
    7. Kino
     Oversikt over Orkdal kommunes program for kino og kulturscene.
    8. Kulturscenen
     Kalender for arrangementer ved Orkdal kulturscene.
    9. Kulturskolen
     Kulturskolen i Orkdal.
    10. Lag og foreninger
     Alfabetisk oversikt over lag og foreninger i Orkdal. Klikk på lenkene for å få opp kontaktinformasjon til de lag og foreninger du er interessert i.
    11. Orkdalshistoria
     Informasjonsside om Orkdalshistoria
    12. Orklahallen
     Informasjonsside for Orklahallen
    13. SommerOrkdal
     Informasjonsside for SommerOrkdal - et gratis aktivitetstilbud for barn og ungdom!
    14. Spillemidler
     Informasjon om spillemidler og kommunale tilskudd til kulturformål
    15. Svømmehaller
     Informasjonsside
    16. Tilskuddsportal
     Informasjonsside for Tilskuddsportalen
    17. Ukas tur
     Som del av vårt fokus på folkehelse gir Orkdal kommune deg ukentlige turforslag med kart og veibeskrivelse,
    18. Ung i Orkdal
     Denne siden gir info om ulike ungdomsaktiviteter i regi av Orkdal kommune.
   4. NAV
    NAV
    1. Næring
     Informasjonsside
     1. Landbrukstjenesten - Orkla landbruk
      Felles komunal landbruksforvaltning i Orkdal og Meldal
    2. Om Orkdal
     Informasjonsside
     1. Orkdal Bygdemuseum
      Informasjonsside
     2. Geografi
      informasjonsside
     3. Kommuneblomst
      informasjonsside
     4. Kommunevåpen
      informasjon om Orkdal kommunes kommunevåpen
     5. Orkdalingen - kommunens informasjonsblad
      informasjonsside
    3. Plan og forvaltning
     Informasjonsside for avdeling Plan og forvaltning
     1. Byggesak
      Informasjonsside for byggesaker
     2. Kart og oppmåling
      informasjon om oppmålingsforretning
     3. Vegnavn
      Midlertidig informasjonsside om navnsetting av adresseparseller
    4. Politikk
     Informasjonsside for politisk organisering og politikk
     1. Eldreråd
      Informasjonsside
     2. Formannskap
      Informasjonsside
     3. Hovedutvalg Forvaltning
      Informasjonsside
     4. Hovedutvalg Oppvekst og Omsorg
      Informasjonsside
     5. Hovedutvalg Teknikk
      Informasjonsside
     6. Klageutvalg forvaltningsloven
      informasjonsside
     7. Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne
      Informasjonsside
     8. Kommunestyret
      Informasjonside om kommunestyret i Orkdal.
     9. Kulturutvalget
      informasjonsside
     10. Se kommunestyremøtene på video
      ...
     11. Ungdomsråd
      Informasjonsside
     12. Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015
      Informasjonsside om Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015 .
     13. Valgnemnda
      Informasjonsside
     14. Politikere i samarbeidsutvalgene
      Informasjon om politiske representanter i skoler og barnehagers samarbeidsutvalg.
    5. Skatt
     ...
     1. Forskuddsskatt
      infromasjonsside
    6. Sosiale tjenester
     Informasjon om sosiale tjenester i Orkdal kommune
     1. Koordinerende enhet
      Informasjonsside om Koordinerende enhet og SLT-koordinator
     2. Orkdalstorget
      Informasjonsside om Orkdalstorget
     3. Overformynderiet
      Informasjon om overformynderiet
     4. SamPro
      Informasjonsside
     5. SLT-koordinator
      Informasjonsside om SLT-koordinator i Orkdal kommune
     6. Ungdomskontakt NAV Orkdal
      Informasjonsside for utekontakten
     7. Økonomisk rådgivning og sosialhjelp
      informasjonsside
     8. Åpent treffsted
      informasjonsside
     9. Krisesenter
      informasjonsside for Krisesenter for Orkdal og omegn
    7. Tekniske tjenester
     Informasjonsside for tekniske tjenester i Orkdal kommune
     1. Brann og redningsvesenet
      Informasjonsside om brann og redningsvesen i Orkdal
     2. Feiertjenesten
      ...
     3. Renovasjon
      renovasjon, hamos, Orkdal kommune
     4. Vann og avløp
      informasjonsside
     5. Veg
      Informasjon om veg og kommunalt ansvar
     6. Tresatsing
      Informasjonsside for ulike prosjekt om tresatsing i Orkdal kommune
    8. Tjenestebeskrivelser
     En tjenestebeskrivelse gir innbyggeren nøkkelinformasjon om hva offentlig forvaltning kan tilby. Slik informasjon gjelder blant annet: Hva består tjenesten i? Hvem er målgruppe for tjenesten? Hvilke kriterier må du oppfylle for å motta tjenesten? Kan du klage hvis du får avslag? Hvilket regelverk henvises det til? Hvem retter tjenestebeskrivelsen seg mot? Innbyggeren – for å få informasjon. Servicekontoret – for å veilede innbyggeren. Saksbehandleren – for å holde seg oppdatert.
     1. Påmelding til nyhetsbrev
      Her kan du melde deg på en av våre nyhetsbrev. Skriv inn navnet, e-post-adressen og velg de nyhetsbrevene du vil melde deg på.
      1. Postlister
       Side for manuell utlegging av postlister.
       1. 17. mai i Orkdal
        Informasjonsside
         
        Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558