Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Barnehage og skole / Barnehage
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Velkommen til Orkdalsbarnehagene!  

NB. Husk søknadsfrist for rullerende opptak er 1. oktober 2016. Rullerende opptak gjelder for ettåringer og for barn som har flyttet til kommunen etter hovedopptak.  

Orkdal kommune eier og driver seks barnehager. I tillegg har vi en privat barnehage som drives av Norsk luthersk misjonssamband. Nederst på siden finner du lenker til de ulike barnehagene. 
 
Orkdal kommune har samordnet hovedopptak en gang årlig. I hovedopptaket får alle som er fylt ett år innen utgangen av august tilbud om plass. Kommunen gjennomfører også rullerende opptak for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret. Disse barna tilbys plass i Orkdalsbarnehagene måneden etter fylte ett år.

Søknadsfrister: 

  • 1. mars (hovedopptak). Søkere får tilbud om plass fra august/september samme år.
  • 1. oktober (rullerende opptak). Søkere får tilbud om plass fra januar det påfølgende året.    

 Søke barnehageplass

 Endre, si opp eller takke ja/nei til plass

Priser og moderasjonsordning
Nasjonal moderasjonsordning skal sikre at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Lenker til:

Lever ferdig utfylt skjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage» til styrer i barnehagen. Du kan søke om begge ordningene i samme skjema. Husk å oppgi om søsken omfattes av ordningen. Legg ved siste selvangivelse.
Det er husholdningens samlede inntekt som legges til grunn. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen plikter du å opplyse om dette i søknaden. Dersom du ikke har selvangivelse må du legge frem annen dokumentasjon på inntekt. Du må søke hvert år. Moderasjonen gjelder fra første hele måned etter at du har levert søknad.

Sist oppdatert: 09.08.2016

Kontaktinformasjon

Orkdal Rådhus 
Besøksadresse: Allfarveien 5,
7300 Orkanger
Postadresse: Postboks 83, 
7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

Kari Mostad,Kommunalsjef Oppvekst
Telefon: 72 48 30 50
Mobil: 994 48 980
e-post:

Kari Mostad
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558