Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Barnehage og skole / Barnehage
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Velkommen til Orkdalsbarnehagene!  

Søknadsfrist for rullerende opptak høsten 2015 er 1. oktober 2015. 
Orkdal kommune har rullerende opptak til barnehagene. Rett til barnehageplass gjennom rullerende opptak betyr at det tilbys plass måneden etter at barnet har fylt ett år. Den samme retten gjelder for eldre barn som har flyttet til kommunen etter forrige opptak.

Søknad om barnehageplass skjer elektronisk fra Orkdal kommune hjemmeside, Barnehage. Se nederst på denne siden.

NB. Dersom du har rett til redusert foreldrebetaling og eller gratis kjernetid, må du søke om dette samtidig som du søker om barnehageplass.

Her kan du lese mer om moderasjonsordningene i barnehagen i Orkdal kommune
Maksimalprisen i barnehage økte fra 1. mai til 2 580 kr og regjeringen innførte da en ny moderasjonsordning som skulle sikre at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Familier med lavere inntekt enn 473 000 kr vil betale mindre enn makspris for en barnehageplass.

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

Hvordan søke om rett til redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid?
Moderasjonsordninger i barnehage

Søknadsskjema finner du i høyremenyen på denne siden. Skjemaet heter Reduksjon av foreldrebetaling i barnehage - søknadsskjema.

Opptaksordning i Orkdal kommune  
Orkdal kommune har samordnet hovedopptak en gang årlig. I hovedopptaket vil alle som er fylt ett år innen utgangen av august tilbys plass.
Kommunen gjennomfører også rullerende opptak for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret. Disse barna tilbys plass i Orkdalsbarnehagene måneden etter fylte ett år.

Søknadsfrister: 

  • 1. mars (hovedopptak). Søkere får tilbud om plass fra august/september samme år.
  • 1. oktober (rullerende opptak). Søkere får tilbud om plass fra januar det påfølgende året.

Som søker kan du følge søknaden din i opptaksprosessen. 

 Søke barnehageplass

 Endre, si opp eller takke ja/nei til plass

 

 Åpningstider Orkdalsbarnehagene: Kl. 06.45 - 16.30

Sist oppdatert: 17.02.2015

Kontaktinformasjon

Orkdal Rådhus 
Besøksadresse: Alfarveien, 5, 7300 Orkanger
Postadresse:     Postboks 83, 7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

Kari Mostad,Kommunalsjef Oppvekst
Telefon: 72 48 30 50
Mobil: 99 44 89 80
e-post:
 
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558