Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Helse og omsorg / Dagaktivitetssenter for demente
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
DAGAKTIVITETSSENTER FOR DEMENTE  

Dagaktivitetssenteret skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær.  Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukerne slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

Praktiske opplysninger
Dagaktivitetssenteret er åpent fra kl. 08.00 til 15.30. mandag, onsdag og fredag.

Vi har plass til seks brukere pr. dag. Avhengig av individuelle behov får noen tilbud om opphold to dager i uka, mens andre får tre dager. 

Kriterier for tilbudet

  • Demenssykdom i tidlig fase, eller under utredning med mistanke om demens
  • Fortrinnsvis personer under 70 år, individuell vurdering
  • Hjemmeboende
  • Fysisk mobil
  • Klarer toalettbesøk aleine
  • Kan ha nytte og glede av sosial stimuli sammen med andre

Når kriterier ikke lenger oppfylles kan brukeren få tilbud om et høyere omsorgsnivå.

Søk om plass ved dagaktivitetssenteret (søknadene behandles fortløpende):

Pris
I egenandel på kr. 80,- pr dag inngår to måltider og kjøring til og fra etter avtale. Eventuelle andre utgifter må bruker betale sjøl, f.eks. inngangsbillett til arrangement og kafèbesøk.

Bemanning
I dagaktivitetssenteret jobber hjelpepleier med tilleggsutdanning innen demensomsorg og alderspsykiatri, og sykepleier med erfaring fra demensomsorgen.

Sist oppdatert: 07.01.2016

Kontaktinformasjon

Dagaktivitetssenteret
Gartnerløkka, inngang bak
helsestasjonen ved Orkdal helsetun
Fannrem

Telefon: 911 82 612
e-post: dagaktivitetssenteret@
orkdal.kommune.no

Åpningstider og pris

Dagaktivitetssenteret har åpent
mandag, onsdag og fredag
mellom kl. 8.00 og 15.30

Egenandel kr. 80,- per dag 
inkluderer to måltider.

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558