Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Offentlig ettersyn/Høring
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING  

På denne siden finner du planer til offentlig ettersyn/høring. Planer til offentlig ettersyn har lenker til plandokumenter. Planene forsvinner etter høringsfristens utløp, og dersom listen er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer til ettersyn.

Levere høringsuttalelse: Aller enklest er det å benytte elektronisk skjema for høringsuttalelser. Lenke til dette skjemaet finner du i høyre kolonne. Du kan også sende uttalelser i brevs form til Orkdal kommune, postboks 83, 7301 Orkanger, eller du kan sende uttalelser på e-post, til postmottak@orkdal.kommune.no.

Aktuelle høringer


Fastsatt planprogram for Furumoen
Hovedutvalg Forvaltning fastsatte i møtet den 15.03.17 planprogram for Furumoen.

Offentlig ettersyn - Planprogram for ny kommunedelplan næring
Formannskapet vedtok i møtet den 8.mars å legge planprogram for ny kommunedelplan næring ut til offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er 1. mai 2017.

Varsel om oppstart - regulering Skogstua, eiendommen gnr. 32 bnr. 14
Panark AS varsler oppstart regulering av eiendommen gnr. 32 bnr. 14. Frist for innspill er 10.04.2017.

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Havneområde og industri på Grønøra Vest
Hovedutvalg Forvaltning vedtok i møtet den 08.02.2017 å legge planforslag for Havneområde og industri på Grønøra Vest ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 31.03.2017.

Offentlig ettersyn - Endring av reguleringsplan for eiendommen gnr. 10 bnr. 467
Hovedutvalg Forvaltning vedtok i møtet den 08.02.2017 å legge forslag til endring av reguleringsplan for eiendommen gnr. 10 bnr. 467 ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 31.03.2017.

Vedtatt detaljplan for Rømme Øvre SE2, SE3 og Au1
Kommunestyret vedtok i møtet den 25. januar, sak 3/17, detaljplan for Rømme Øvre SE2, SE3 og Au1.

Varsel om oppstart - reguleringsarbeider på eiendommen gnr. 10 bnr. 60 m.fl.
On Arkitekter og Ingeniører AS varsler oppstart regulering for eiendommen gnr. 10 bnr. 60 m.fl. i Røåsveien på Orkanger. Frist for innspill: 17.02.2017.

Varsel om oppstart planarbeid Vormstad Park 2, eiendommen gnr. 109 bnr. 1
On Arkitekter og Ingeniører AS varsler oppstart planarbeid for eiendommen gnr. 109 bnr. 1. Frist for merknader er 10.02.2017.

Handlingsplan 2017 - 2020 og budsjett 2017
Offentlig ettersyn av Handlingsplan 2017 - 2020 og budsjett 2017. Kommunestyret skal gjøre vedtak om budsjett i kommende år og økonomiplan de neste fire årene i møte 21. desember. Frist for å komme med innspill er tirsdag 20. desember.

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset

Besøksadresse:
Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Org.nr.: 958 731 558
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558